Kormányhatározat az IFRS bevezetéséről

Magyarország Kormánya 1387/2015-ös határozatával elfogadta a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) alkalmazhatóságát az egyedi beszámolók tekintetében is.A döntés, illetve az azt követő jogszabályalkotási és -módosítási folyamat az elmúlt évtizedek legjelentősebb változását hozhatja a számviteli beszámolókészítési folyamatokban. Az IFRS alkalmazásának lehetősége a vállalkozások egy meghatározó része számára egyszerre jelent majd rugalmasabb, befektetőorientáltabb jelentéskészítési tevékenységet, illetve egy komoly átállási, változási folyamatot.

Kiket érint az IFRS bevezetése?

Az alábbi táblázat szemlélteti, hogy a vállalkozások mely köre mikortól válik vagy válhat érintetté:

Hatókör 2016 2017 2018+
Az EGT területén nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal rendelkező vállalkozások Választható Kötelező Kötelező
Anyavállalati döntés alapján olyan vállalkozások, amelyek végső anyavállalati konszolidált beszámolója IFRS szerint készül el Választható Választható Választható
Bankok és egyéb prudenciális szabályozás alá eső pénzügyi vállalkozások n/a Kötelező Kötelező
Egyéb könyvvizsgálati kötelezettség alá eső vállalkozás n/a Választható Választható

Milyen hatásokkal számolhatunk?

  • Az IFRS alkalmazása – egyedi beszámoló céljaira – jelentősen javítja a finanszírozási források bevonását, a külföldi befektetői bizalmat, illetve a nemzetközi versenytársakkal történő összehasonlíthatóságot;
  • A számviteli adózási folyamatok terén mindenekelőtt az adókalkulációkat érinti a változás, de jelentősen módosul, átalakul az éves beszámoló elkészítésének folyamata és munkaigénye is;
  • A tágabb pénzügyi területet illetően alapvető hatást gyakorol az IFRS bevezetése a kontrolling folyamatokra (tervezés, költségelemzés, KPI definíciók módosulása), illetve a hitelszerződések megfelelőségi mutatóinak és más, a banki, illetve egyéb, például statisztikai adatszolgáltatások kalkulációjára;
  • A döntés következtében a munkatársak képzése, oktatása során figyelemmel kell lenni a megváltozott követelményekre.